ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนบ้านหนองโสน ที่ตั้ง 78/2 หมู่ 2 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา    โทร 038-568941 โทรสาร 038-568941 e-mail : bannongsanoschool@hotmail.com  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 11 ไร่ เขตพื้นที่บริการ หมู่ 2 และ หมู่  ตำบลเสม็ดใต้  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา