ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโสนการหยุดการเรียนการสอน

📣📣📣ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโสน
การหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566
📍ระดับชั้นอนุบาล 1-3
📍ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ
📍ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เนื่องจากจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองโสน

👉และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566