เลื่อนเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด19) รุนแรงขึ้นทำให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปก่อนตามประกาศของกรมควบคุมโรคจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น